Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Hotel Dis volgens Uniforme Voorwaarden Horeca Nederland

Individuen  (reserveringen vanaf 1 t/m 3 kamers)

              Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommo­datie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annu­lering van die re­serve­ring het navolgende

 1. Bij annulering meer dan 5 dagen voor de in­gangs­datum is de klant niet gehouden enig bedrag aan het hotelbedrijf te betalen.
 2. Bij annulering minder dan 5 dagen en meer dan 3 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 30% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 3. Bij annulering minder dan 3 dagen en meer dan 2 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 60% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 4. Bij annulering minder dan 2 dagen en meer dan 24 uur voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 80% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 5. Bij annulering minder dan 24 uur (of no show) voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 100% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

Groepen    (reserveringen van 3 t/m 7 kamers)

              Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommo­da­tie, al dan niet met ontbijt, is gemaakt voor een groep dan geldt voor annule­ring van die reserve­ring het navolgende.

 1. Bij annulering meer dan 2 weken voor het tijd­stip waar­op krachtens de horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten wor­den verleend, nader te noemen: “de in­gangs­datum”, is de klant niet gehouden enige ver­goeding aan het hotelbe­drijf te betalen.
 2. Bij annulering minder dan 2 weken en meer dan 1 week voor de in­gangsdatum is de klant gehouden 15% van de reser­veringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 3. Bij annulering minder dan 1 week en meer dan 5 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 40% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 4. Bij annulering minder dan 5 dagen en meer dan 4 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 50% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 5. Bij annulering minder dan 4 dagen en meer dan 3 dagen voor de in­gangs­datum is de klant gehouden 60% van de reserve­ringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 6. Bij annulering minder dan 3 dagen en meer dan 2 dagen voor de in­gangsdatum is de klant gehouden 80% van de re­serveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.
 7. Bij annulering minder dan 48 uur (of no show) voor de in­gangsdatum is de klant gehouden 100% van de re­serveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.